Ekstremalus plukdymas pripučiamu vandens atrakcionu

Ekstremalus plukdymas vandens atrakcionu dviems.


people
timer
location_on
30,00 EUR


Pasiūlymą sudaro:

 • plukdymo vandens atrakcionu instruktažas
 • ekstremalus plukdymas vandens atrakcionu
 • saugumo priemonės plaukimo metu

Vieta: Kauno arba Elektrėnų marios

Žmonių skaičius: 1 - 2 asm.

Apranga: Turėkite maudymosi aprangą.

Oro sąlygos: Teikiamų paslaugų sezonas - nuo birželio iki rugsėjo mėnesio. Paslaugos neteikiamos esant stipriam vėjui, audrai, perkūnijai.

SVARBU. Paslauga teikiama asmenims nuo 12 metų. Nepilnamečius turi lydėti atsakingi asmenys. Už saugų elgesį vandenyje atsakote patys. Pramoga neteikiama asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių medžiagų.

Bendra informacija 

Beirklu.lt nuolat stengiasi užtikrinti Jūsų asmeninių duomenų saugumą. Šioje privatumo politikoje galite sužinoti ir susipažinti, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės mūsų svetainėje ir ką su šia informacija darome.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Ramūnas Arlauskas 

Veikla vykdoma pagal verslo liudijimą 

J. Borutos g. 4-13, Kaunas, LT - 46115

A/S: LT69 7044 0009 7661 8624, AB SEB bankas
Tel.: (8 600) 41931 

El. p.: info@beirklu.lt 

 

Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. 

   

Kokią informaciją apie Jus renkame?

 

Lankantis mūsų svetainėje Jūsų asmens duomenis renkame, kai Jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

 • Tiesiogiai Jūsų pateikiami duomenys. Kai skambinate mums, siunčiate užklausą elektroniniu paštu, registruojatės svetainėje ar atliekate paslaugų pirkimą svetainėje beirklu.lt (Vardas, Pavardė, Gyvenamoji vieta (adresas), Telefono numeris, Elektroninio pašto adresas, Juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas).
 • Duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Kai ateinate į beirklu.lt iš trečiųjų šalių puslapių ar paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame informaciją apie šaltinį, reklaminės kompanijos pavadinimą bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.
 • Automatiškai renkama informacija. Jums lankantis mūsų svetainėje „slapukų“ ir panašių technologijų pagalba mes renkame duomenis, kurie siejama su puslapio lankomumo, srauto šaltinių, bei užsakymų statistika.

Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus. 

  

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

Jūsų asmeninė informacija naudojama atsakingai, tik toliau nurodytais tikslais:

 • Registracijai, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.
 • Apmokėjimui, kad galėtumėte atsiskaityti už paslaugą per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų tiekėją.
 • Tiesioginės rinkodaros tikslu, kad galėtume gauti naujienlaiškius, individualiai pritaikytus pranešimus apie akcijas. 

Jūsų duomenis saugosime 2 metus po paskutinio Jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

  

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Įsipareigojame saugoti ir neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

 • Jei yra gautas Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
 • Teikiantiems prekių pristatymo paslaugas, paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/liudijimą. 

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga 

Asmenys, kurie yra jaunesni nei 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

 

Jūsų teisės:

 • Žinoti (būti informuotu) apie duomenų tvarkymą. 
 • Susipažinti su informacija, kokius Jūsų asmeninius duomenis kaupiame ir kaip juos tvarkome.
 • Reikalauti ištaisyti ar papildyti neteisingus ar neišsamius duomenis.
 • Paprašyti sunaikinti sukauptus asmeninius duomenis apie Jus.
 • Paprašyti sustabdyti surinktų Jūsų asmeninių duomenų apdorojimą. 
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai.

Jei norite gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti siųskite mums laišką el. pašto adresu info@beirklu.lt 

Gavus tokį prašymą ar nurodymą, paslaugų valdytojas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ir aktų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Turite klausimų? 

 

Jei dėl šios Privatumo politikos pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 

Telefonu: (8 600) 41931 

El. paštu: info@beirklu.lt

 

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2018 m. gegužės mėn.

PIRKIMO TAISYKLĖS 

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. Parduotuvėje www.beirklu.lt.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir pateikti jas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. El.parduotuvės sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. Parduotuvėje www.beirklu.lt, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. 

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. Parduotuvėje www.beirklu.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje el. parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus.

2.7.  Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.

2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.6. Pirkėjas, naudodamasis el. Parduotuve www.beirklu.lt, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Šios Sutarties nuostatos taikomos, kai Kuponai įsigyjami elektroninėje parduotuvėje “Be irklų”, adresu www.beirklu.lt

5.2. Kuponų vertės (kaina) nurodomos Sistemoje:

5.2.1. Kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytos paslaugos aprašymu.

5.2.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.3. Įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo:

5.3.1. užpildyti užsakymo anketą (toliau – “Užsakymo anketa”);

5.3.2. sumokėti Čekio ir (arba) Kupono kainą (ir papildomus mokesčius, jei jie konkrečiu atveju taikomi) vadovaujantis Sistemoje pateiktas nurodymais.

5.4. Pirkėjas turi teisę pasirinkti kainos sumokėjimo būdą ir atsiskaityti už įsigyjamą Kuponą ir (arba) Čekį:

5.4.1. naudojantis pasirinkto banko elektronine atsiskaitymo sistema;

5.4.2. grynaisiais pinigais paslaugos suteikimo metu;

5.4.4. naudojantis Paysera sistema;

5.4.5. pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

5.5. Tuo atveju, kai dovanų Čekyje (arba keliuose Čekiuose) nurodytos vertės nepakanka Pirkėjo norimam Kuponui įsigyti, jis turi teisę trūkstamą kainos dalį sumokėti pinigais šiame Sutarties skyriuje numatyta tvarka. Tokiu atveju laikoma, kad Kuponas buvo įsigytas už jį atsiskaitant Čekiu.

5.6. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad jei Kuponas įsigyjamas už jį atsiskaitant Čekiu (Čekiais), ir Kupono vertė yra didesnė nei Čekio (Čekių) vertė, verčių skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas ir (ar) kitaip kompensuojamas.

5.7. Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis įsigytas Kuponas ir (arba) Čekis negali būti grąžintas pardavėjui ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami.

5.8. Jei Pirkėjas, įsigydamas Kuponą ir (arba) Čekį Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

6. Kupono ir dovanų čekio pristatymas

6.1. Kuponas ir/ ar Čekis Pirkėjo pasirinkimu gali būti pristatomas:

6.1.1. elektroninis kuponas pristatomas nedelsiant po apmokėjimo Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.1.2. fizinis kuponas pristatomas kurjerių paštu Pirkėjo Užsakymo anketoje nurodytu adresu. Pristatymo laikas priklauso nuo kurjerių bendrovės taikomų taisyklių;

6.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

7. Kupono ir (arba) čekio galiojimo laikas ir naudojimo sąlygos

7.1. Pirkėjo vadovaujantis šia Sutartimi įsigytas Kuponas ir (arba) Dovanų čekis galioja iki 2018 m. rugsėjo 30 d.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad aiškiai supranta, jog Kupone ir (arba) Čekyje nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;

7.2.1. Pirkėjui nepanaudojus Kupono ir (arba) Čekio jame nurodytu galiojimo terminu, yra laikoma, kad paslauga, nurodyta Kupone, buvo suteikta, o pinigai (arba Čekis) nėra grąžinami.

8. Šalių teisės ir pareigos 

8.1. Pirkėjas privalo perleisdamas savo teises pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims užtikrinti ir garantuoti, kad asmuo, kuriam perleidžiamos šios teisės, tinkamai laikysis šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų.

8.2. Pardavėjas privalo: 

8.2.1. užtikrinti tinkamą pirkimo  taisyklių laikymąsi. 

8.2.2. laikytis konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų.

8.3. Dėl savo įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.4. Pirkėjas atsako už sudarant šią Sutartį jo pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą.

8.5. Pardavėjas negarantuoja Kupone nurodytos paslaugos suteikimo galimybės konkrečią Pirkėjo pasirinktą dieną.

9. Duomenų pateikimo taisyklės

9.1. Užsakymo anketos pildymo metu Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus Sistemos reikalaujamus duomenis.

9.2. Jei Pirkėjas, sudarydamas šią Sutartį, pateikė melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus duomenis, rizika dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Pirkėjui, t.y. tokiu atveju Pardavėjas neatsako už tinkamą šios Sutarties vykdymą.

9.3. Pirkėjas neatlygintinai suteikia Pardavėjui teisę naudotis jo pateiktais duomenimis tik tiek ir tik tokia apimtimi, kiek reikalinga Sutarties vykdymui. 

9.4. Pirkėjui davus sutikimą (sutikimas suteikiamas pažymint atitinkamą langelį Sistemoje), Pardavėjas turi teisę naudoti Pirkėjo pateiktus duomenis Sistemos naujienoms, akcijoms ir kitai informacijai, kuri būtų adresuota Pirkėjui, siųsti.

9.5. Pardavėjas įsipareigoja laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiems asmenims (išskyrus paslaugas teikiančius trečiuosius asmenis, kai tai yra būtina, siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį Kupone nurodytų paslaugų teikimą) Pirkėjo Užsakymo anketoje pateikiamų duomenų. Šie įsipareigojimai netaikomi kai Pirkėjo duomenų atskleidimas yra būtinas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.